Groninger hoogleraar naar Chinese Wadden

GRONINGEN - Hoogleraar dieren-ecologie Theunis Piersma, van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft uit China een bedrag van 200.000 euro gekregen voor onderzoek.
Het geld is opgehaald tijdens een gala-diner. Piersma gaat onderzoek doen in een gedeelte van de Gele Zee, de Boahai Bay, dat erg lijkt op onze Waddenzee. Het gebied wordt echter in rap tempo volgebouwd. De Gele Zee ligt tussen het vasteland van China en het Koreaans schiereiland
Het Chinese waddengebied is belangrijk voor een bepaald soort kanoet, een vrij forse steltloper. De kanoet is het specialisme van Piersma. De 'Chinese' kanoet wordt bedreigd door inpoldering van zijn gebied ten behoeve van de industrialisatie.
Om de Chinese regering in te laten zien dat het gebied van grote waarde is voor de natuur is onderzoek nodig. Piersma doet het onderzoek in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds. In 2011 reisde Piersma ook al af naar het gebied.
Twintig kanoetstrandlopers werden toen in begin van het jaar bij de Roebuckbaai in Noordwest Australië voorzien van kleine zendertjes. De vogels trekken in mei naar de Chinese wadden. Daar doen ze krachten op voor het vervolg van hun reis naar het broedgebied in Siberië.
Deze kanoeten troffen bij de Boahai Bay een sterk veranderd wad aan, evenals in de jaren daarvoor. Piersma wil met het onderzoek laten zien wat de industrialisatie van het gebied met de trekvogels doet.