Vlekkenkaart nieuwe stap in gemeentelijke herindeling

GRONINGEN - De provincie Groningen neemt een volgende hobbel naar nieuwe gemeentelijke herindelingen.
De komende maanden wordt met behulp van een extern bureau een zogeheten vlekkenkaart' opgesteld waarmee duidelijk moet worden waar de toekomstige gemeentegrenzen komen.
De afgelopen maanden zijn al gesprekken gevoerd met bestuurders van alle 23 gemeenten. Bij het samenstellen van de kaart met daarop mogelijke nieuwe gemeentegrenzen worden de wensen van de afzonderlijke gemeenten meegenomen.