Provincie kritisch over financiële steun Groninger Museum.

GRONINGEN - Een meerderheid van Provinciale Staten is kritisch over extra financiële steun voor het Groninger Museum. Dat bleek woensdagochtend tijdens een commissievergadering.
Een meerderheid van de staten is van mening dat de stad Groningen meer moet doen om de schulden van het museum weg te werken voordat de staten zelf ook instemmen met een steunmaatregel ter waarde van 500.000 euro.
Eerder werd al bekend dat het stadsbestuur 1,9 miljoen euro steekt in een reddingsplan.
Maar veel statenfracties vragen zich af dit wel vodoende is om het museum
financieel weer gezond te maken. De fracties vrezen vooral dat het museum in de toekomst niet meer haar internationale ambities kan waarmaken.
Gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh zei tijdens de commissievergadering dat hij het eens is met de Staten, maar dat het in de gesprekken met het stadsbestuur niet is gelukt om de wethouders op andere gedachten te brengen. Overigens voert de provincie nog wel gesprekken met het stadsbestuur. De komende weken moet blijken wat die gesprekken opleveren.
Medio maart vergaderen ook de volledige staten over het voorstel van het provinciebestuur.
Het debat werd woensdag vroegtijdig afgebroken omdat gedeputeerde De Vey Mestdagh een vliegtuig moest halen hetgeen irritatie opwekte bij de Staten. De gedeputeerde moet naar Göteborg in Zweden voor een bijeenkomst van de North Sea Commission.