Groninger raad stemt in met reddingsplan Groninger Museum

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen heeft het reddingsplan voor het Groninger Museum in grote meerderheid aangenomen.
De stad steekt zo'n twee miljoen euro in het museum. Alleen de VVD en het CDA stemden tegen. De andere fracties stemden voor, al hadden sommige raadsleden zo hun bedenkingen. Maar men denkt dat er feitelijk geen andere keus mogelijk is, omdat het museum anders failliet zou gaan.