Groningen moet vervuilde bodem aanpakken

GRONINGEN - De provincie Groningen moet meer vaart zetten achter het saneren van zwaar vervuilde bodemlocaties. Dat is de voornaamste conclusie van een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer.
In onze provincie zijn 26, zogeheten 'humane spoedlocaties', dat wil zeggen stukken ernstig vervuilde grond, waar de gezondheid van omwonenden mogelijk gevaar loopt.

Dat kan bijvoorbeeld als ze er groente telen of als kinderen daar vaak spelen.

Met het Rijk is afgesproken dat deze locaties in 2015 op zijn minst volledig in kaart zouden zijn gebracht om de exacte omvang van het probleem vast te stellen en zo snel mogelijk met het opruimen van de vervuilde grond te beginnen.

In ruim 60 procent van de gevallen lukt dit niet omdat het onderzoek naar de vervuiling te lang duurt.
Volgens de Rekenkamer moet de provincie zich actiever bemoeien met de onderzoeken.
De provincie zegt in een reactie de conclusies van de Rekenkamer op hoofdlijnen te delen.