Instellingen

Leerplichtambtenaren houden steekproeven

GRONINGEN - In de gemeente Groningen houden leerplichtambtenaren dit jaar rond de vakanties steekproeven om het ‘luxe verzuim’ op scholen tegen te gaan.

Scholen krijgen vaak het verzoek om extra vakantieverlof. Ook worden kinderen soms ziek gemeld om eerder naar het vakantieadres af te kunnen reizen. Dat is in strijd met de Leerplichtwet. Alleen in bijzondere gevallen kan de school extra verlof verlenen. Eén of enkele dagen eerder op vakantie gaan is ‘luxe verzuim’. Als leerplichtambtenaren dat constateren dan kunnen de ouders een proces-verbaal krijgen.