Scheepvaart Winschoterdiep gestremd door ingezakte kade

GRONINGEN - Het scheepvaartverkeer op het Winschoterdiep in Groningen is gestremd wegens het inzakken van een kade.
Zondagnacht is tussen twee en drie uur, ter hoogte van de Flensburgweg in Groningen, de kade van de Noordoever ingestort. Daardoor is al het scheepvaartverkeer op het Winschoterdiep gestremd. De stremming duurt in ieder geval nog drie dagen.
Op de oever lag bouwafval dat afkomstig is van de aanleg van het nieuwe station Europapark in Groningen. Het lijkt erop dat dat te zwaar was en dat daardoor de damwand is ingezakt. De vaargeul is ter plekke voor een groot deel gevuld met modder en grind, waardoor het voor schepen onmogelijk is er langs te varen.