Openbare ruimte Stad op orde

© Gerard Kiewiet / Groningen in Beeld
GRONINGEN - Stadjers vinden dat de openbare ruimte in de verschillende wijken in Groningen er goed bijligt.
Jaarlijks controleren zo'n 100 vrijwillige Stadsbewoners het onderhoud van het groen, de straten en wegen, verlichting en speeltoestellen in de verschillende wijken. Over 2011 scoort het onderhoud 89 procent van de gestelde norm, vorig jaar was dat 90 procent.

De stad begint dit jaar met vervanging van versleten voorzieningen, zoals kabels voor straatverlichting, kademuren en asfaltwegen.