Instellingen

De grutto wacht een zwaar broedseizoen

© sivertseric / Flickr

GRONINGEN - De grutto's gaan dit jaar waarschijnlijk een moeizaam broedseizoen tegemoet. Oorzaak daarvan is de droogte, en daarmee samenhangend voedseltekort in Spanje en Portugal.

De vogel, die zijn voedsel voornamelijk in ondiep water en vochtige weiden zoekt, sterkt op de terugreis vanuit de overwinteringsgebieden, zodoende niet genoeg aan. Tijdens de voorjaarstrek maakt de grutto vooral gebruik van rijstgebieden in Portugal en Spanje. Daar leven de vogels vooral van achtergebleven rijst op de velden. Maar door de uitzonderlijke droogte in deze gebieden is ook dat voedsel bijzonder schaars dit jaar.

Daarnaast heeft de weidevogel het in ons land ook al niet makkelijk omdat door de moderne landbouw er steeds minder waterrijke voedselgebieden zijn.