Mysterie Bult van Marum eindelijk ontrafeld?

MARUM - Maandag begint het archeologisch onderzoek naar de Bult van Marum; de geheimzinnige heuvel bij de Romaanse kerk in het dorp vormt al eeuwen een mysterie.
Wellicht wordt dat mysterie nu eindelijk ontrafeld. De gemeente gaat met de bult aan de slag vanwege het feit dat de begraafplaats uitgebreid moet worden. Onderzoekers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hopen er een een stinswier te vinden. Dat is een stenen toren met daarbij een boerderij, geplaatst op een wierde. Dergelijke stinswieren dateren uit de late Middeleeuwen.
Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van grondboringen om zo te ontdekken of er archeologisch interessante resten in de aarde zitten. De Bult van Marum is een verhoging van 15 m. bij 15m. in het landschap ten westen van de Hervormde Kerk in het dorp. Het is voor het eerst dat er archeologisch onderzoek wordt gedaan. Met dit onderzoek wil de Rijksdienst achterhalen hoe de bult is ontstaan en waarvoor hij diende.