Opleiding windtechnicus in Delfzijl start in september

DELFZIJL - Aan zeevaartschool Abel Tasman in Delfzijl begint vanaf september de nieuwe opleiding 'windmolentechniek'.
Het is de eerste school in ons land waar deze opleiding kan worden gevolgd. Windtechnici zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van windmolens. Door de groei van de windenenergiemarkt is er veel vraag naar dit soort onderhoudsmonteurs.
De provincie Groningen steekt 275.000 euro in de nieuwe opleiding. Bijna twintig jongeren hebben zich al aangemeld, maar dat is nog lang niet voldoende om aan de internationale vraag voor windtechnici te voldoen.