Provincie laat burgers meepraten over landbouwbeleid

GRONINGEN - De provincie gaat de burgers vragen naar hun ideeën over de toekomst van de landbouw.
Over die toekomst gaat de provincie binnenkort in gesprek met de boeren en de Natuur-en Milieufederatie. Het College van Gedeputeerde Staten vindt dat in een uiteindelijke nieuwe visie op de landbouw ook de inwoners van onze provincie invloed moeten hebben.
Via een enquête kan worden aangegeven welke keuzes boeren bijvoorbeeld zouden moeten maken om tot een duurzame landbouw te komen. De belangen rond duurzame landbouw zijn soms tegengesteld. Naast duurzaam werken willen de boeren ook rendabel kunnen produceren.
.