Instellingen

Tbc-centrum voor gedwongen opname in Haren

HAREN - Haren krijgt een tuberculosecentrum, speciaal voor patiënten die gedwongen worden opgenomen.

Jaarlijks worden zo'n duizend mensen in ons land besmet met tbc. Steeds vaker komen resistente vormen van de ziekte voor, die een gevaar kunnen opleveren voor anderen. Patiënten, die zich niet aan de voorgeschreven isolatie houden, kunnen via de GGD gedwongen worden opgenomen en geïsoleerd. Het centrum in Haren krijgt hier kamers met bewaking voor.