'Kloof met moslims onoverbrugbaar'

© dmixo6
De kloof tussen moslims en niet-moslims in ons land is onoverbrugbaar. Dat is althans het beeld, dat de afgelopen jaren is geschetst in de Nederlandse literatuur, zo blijkt uit Gronings onderzoek.
Schrijvers als Kader Abdolah en Robert Anker schetsen een pessimistisch maatschappijbeeld, waarin het westen en de islam botsen. Dit blijkt uit onderzoek, waarop literatuurwetenschapper Sjoerd-Jeroen Moenandar binnenkort promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens Moenandar wil het publiek dat schrijvers bijdragen aan een oplossing voor maatschappelijke problemen. Van de onderzochte schrijvers zou Kader Abdolah het meest aan deze verwachting voldoen.