Kansen gehandicapten op Noordelijke arbeidsmarkt onderzocht

GRONINGEN - Er komt een onderzoek naar de bereidheid van noordelijke werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen.
Het onderzoek is een initiatief van het Groningse reïntegratiebedrijf Quality Coaching.
Aanleiding voor het onderzoek is de wet 'Werken naar Vermogen' die volgend jaar ingaat. Daarin zijn bijstand, sociale werkvoorziening en Wajong samengevoegd. De verantwoordelijkheid om mensen die onder deze regelingen vallen aan een reguliere baan te helpen, ligt dan bij de gemeenten.
Maar er is grote twijfel of werkgevers genoeg banen beschikbaar hebben.
Volgens directeur Jaap Adamse van Quality Coaching schept het onderzoek duidelijkheid.