Bijzonder hoogleraar RuG haalt uit naar RK-kerk

GRONINGEN - Bijzonder hoogleraar Religie en Recht Fokko Oldenhuis van de Rijksuniversiteit Groningen heeft hard uitgehaald naar de Rooms-Katholieke kerk.Volgens Oldenhuis draait de kerk slachtoffers van seksueel misbruik een rad voor de ogen.
Kardinaal en oud-bisschop Eijk van Groningen heeft beloofd geen beroep te doen op verjaring van seksuele delicten. Nu blijkt dit alleen te gelden voor slachtoffers die een claim hebben ingediend bij de kerk.
In zaken die voor de rechter worden gebracht, beroept de kerk zich wel degelijk op verjaring van de misdrijven. Oldenhuis noemt dit 'zeer ongepast'.
Oldenhuis levert ook kritiek op het taalgebruik van kardinaal Eijk. Eijk erkende onlangs dat de kerk 'inadequaat' heeft gehandeld. Oldenhuis: "Dit soort woorden gebruik je als een gemeente zich heeft vergaloppeerd bij de vergunningverlening voor een varkensstal. In kwesties waarin grote aantallen mensen ernstig beschadigd zijn, is zulke kille taal ongepast en onbegrijpelijk".