Westerwolde en staatssecretaris opnieuw in gesprek over aanpak overlast Ter Apel

Vluchtelingen komen aan bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel
Vluchtelingen komen aan bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel © Eva Plezier/ANP
Het gemeentebestuur van Westerwolde en staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie gaan weer om tafel om de problemen in en rond Ter Apel te bespreken. Daarbij gaat het om de bekritiseerde aanpak van de overlast van veiligelanders.
Eind vorige week kwam de bewindsman met een brief, waarin hij uiteenzette hoe hij denkt de angel uit de problemen te kunnen halen. Dat leidde tot teleurstelling van de gemeenteraad en het college van B en W. Ze vinden de reactie van Van der Burg 'te onduidelijk en niet ambitieus genoeg'.

Veiligelanders

Deze week is daar uitvoerig contact over geweest. Met als gevolg dat het bestuurlijk overleg met de gemeente wordt voortgezet. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat Van der Burg weer naar Ter Apel komt, maar dat laat nog op zich wachten. 'Voor het zover is, vindt er ambtelijk vooroverleg plaats tussen de gemeente en het ministerie van Justitie en Veiligheid', laat de woordvoerder van de staatssecretaris weten.
Onderwerp van gesprek is de maar niet afnemende overlast van veiligelanders, ofwel asielzoekers die uit veilige landen komen en derhalve vrijwel geen kans maken op een verblijfsvergunning. De onrust daarover is in Ter Apel alleen maar verder toegenomen. De situatie is gespannen. Onlangs kwam dat nog tot uiting toen een dief tot in een maisveld werd achtervolgd door tientallen omwonenden. Dat gebeurde na een oproep van de burgerwacht.
Een van de eerder genomen maatregelen is de eind juli geopende procesbeschikbaarheidslocatie (PBL). Dat is een speciale opvang voor de groep kansloze asielzoeker. Dat zou moeten leiden tot minder overlast voor omwonenden. De gemeente vindt dat de beloofde uitbreiding van die voorziening veel te lang op zich laat wachten.

Rechter inschakelen

Bij een eerder bezoek aan Ter Apel eiste de gemeenteraad dat Van der Burg binnen een week op papier zou zetten hoe hij de overlast op korte termijn denkt te bestrijden. Daarbij werd gemeld dat de rechter zou worden ingeschakeld als de voorgestelde maatregelen niet toereikend zouden zijn.
Inmiddels winnen de gemeenteraad en het college van B en W juridisch advies in over die mogelijke stap. De rechter zal dan gevraagd worden het aanmeldcentrum in te krimpen of te sluiten.
Nu de partijen weer in gesprek zijn is het de vraag of het zover komt. Het ministerie en ook de gemeente Westerwolde willen nog niet bekendmaken wat er in de al veelbesproken brief van de staatssecretaris staat.