Instellingen

RUG bezuinigt op kleine talen

GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen moet 2,5 miljoen euro bezuinigen op de faculteit Letteren en schrapt een aantal alfastudies.

De geschrapte studies worden samengevoegd in één nieuwe studie. Ook andere Universiteiten schrappen alfastudies, zodat er bredere bacheloropleidingen kunnen ontstaan. Het aantal docenten zal daardoor krimpen.

De universiteiten schrappen studies omdat er vraag is naar een bredere opleiding.
Maar ook spelen de opgelegde bezuinigingen een rol bij de samenvoeging van studies.