Middelbare scholieren Noorden presteren slechter

GRONINGEN - Leerlingen in het voortgezet onderwijs in Noord-Nederland presteren slechter vergeleken met scholieren in de rest van Nederland.
In Groningen geldt dat met name voor Havo- en VWO-leerlingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Onderwijsinspectie. De doorstroming van onderbouw naar de bovenbouw verloopt relatief moeizaam en de eindexamencijfers zijn aantoonbaar lager.
Provinciebestuurder Wilma Mansveld is geschrokken van de conclusies van het rapport. Volgens haar ligt de oorzaak primair bij de scholen die er harder aan zullen moeten trekken. Ook voor het basisonderwijs geldt dat de scholen in Noord-Nederland minder goed presteren. Hoewel de Onderwijsinspectie geen link legt met dat onderzoek, moet er volgens Mansveld wel naar gekeken worden.