COA roept gemeenten op: huisvest statushouders zo snel mogelijk

Een bus bij het aanmeldcentrum in Ter Apel
Een bus bij het aanmeldcentrum in Ter Apel © ANP
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) roept gemeenten op om statushouders zo snel mogelijk te huisvesten. Dit om ruimte te creëren voor asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel.
Statushouders zijn vluchtelingen die al weten dat ze in Nederland mogen blijven. Iedere gemeente heeft een taakstelling gekregen waaraan ze moet voldoen, maar momenteel zitten nog 15.000 statushouders in de asielzoekerscentra.

Alle COA-locaties zitten vol

Alle locaties van het COA zitten vol, vooral omdat de doorstroming stokt. Een andere oplossing om te voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen, is volgens het COA wellicht uitbreiding van het aantal opvangplekken op de huidige locaties.
Het is afgelopen weekend weliswaar gelukt iedereen een dak boven het hoofd te bieden, maar de druk in de asielopvang blijft oplopen, aldus het COA. Het vraagt gemeenten opnieuw om hulp bij het realiseren van extra noodopvanglocaties.