Volgend jaar amper toename van banen in Groningen

Het UWV
Het UWV © RTV Noord
De groei van het aantal banen in Groningen neemt volgend jaar af. Dat verwacht het UWV.
De afgelopen jaren groeide het aantal banen voor werknemers nog in onze provincie. Tussen 2020 en 2022 kwamen er 21.500 banen bij.
Dit jaar zal er uiteindelijk nog een stijging zijn van het aantal banen, voorziet het UWV, maar volgend jaar remt de banengroei af. 'In de industrie, financiële dienstverlening, transport en bouw krimpt het aantal banen in 2024. Het aantal banen in de ICT en groothandel groeit nog wel.'
Het aantal werknemersbanen in arbeidsregio Groningen
Het aantal werknemersbanen in arbeidsregio Groningen © UWV
De arbeidsmarkt staat onder druk vanwege de lagere economische groei, maar ook door de aanhoudende krapte in veel beroepen. 'Het schaarse personeelsaanbod zorgt ervoor dat er op de arbeidsmarkt weinig ruimte is voor verdere groei.'

Vergrijzing en krimpregio's

In Groningen groeit de bevolking minder hard dan het landelijk gemiddelde, valt te lezen in UWV's Regio in Beeld-rapport. De bevolkingskrimp in sommige delen van de provincie dempt de ontwikkeling van de werkgelegenheid in sectoren als detailhandel, horeca, onderwijs en openbaar bestuur.
Ook vergrijzing speelt een rol. 'De afgelopen twintig jaar steeg het aantal inwoners van 65 jaar en ouder met 54% in Groningen. Het aantal jongeren tot 20 jaar daalde juist. Op dit moment is al 22% van de inwoners in Groningen 65-plus. Daarnaast heeft nog eens bijna 21% van de inwoners een leeftijd van 50 tot 65 jaar. Zij schuiven de komende jaren geleidelijk door richting pensioen.'
Dat heeft impact op de banengroei, schrijft het UWV. 'De groep die de arbeidsmarkt verlaat is groter dan de aanwas vanuit jongere leeftijdsgroepen. Hierdoor houdt de krapte voorlopig aan. In sectoren als transport, openbaar bestuur, onderwijs, zorg en welzijn en industrie speelt dit nog sterker, omdat daar nu al relatief veel 60-plussers werken.'

Beter dan de buren

Toch doet Groningen het net iets beter dan de buren. De banengroei van 0,2 procent in 2024 in Groningen is een gemiddelde score in Nederland. De provincie doet het beter dan de buren: in Friesland wordt een kleinere toename verwacht, terwijl in Drenthe een afname van 0,5 tot 0 procent wordt voorspeld.