Groninger stadsbestuur maakt bidbook voor Floriade

© FPS / Jos Schuurman
GRONINGEN - Het college van b en w van Groningen trekt 200.000 euro uit voor het opstellen van een bidbook dat nodig is om de Floriade in 2022 naar de stad te halen.
Groningen stelde zich eind vorig jaar kandidaat voor de wereldtuinbouw tentoonstelling, die moet plaatsvinden op het terrein van de voormalige SuikerUnie.

De komende maanden wordt met verschillende organisaties uit Noord-Nederland een plan opgesteld dat het bestuur van de Nederlandse Tuinbouwraad moet overtuigen.
Naast Groningen zijn ook Amsterdam, Almere en de regio Boskoop nog in de race.
De Floriade wordt één keer in de tien jaar gehouden en trekt miljoenen bezoekers.
Begin april begint de Floriade 2012 in Venlo. Eind dit jaar wordt duidelijk in welke plaats de Floriade over tien jaar wordt gehouden.