Centrum voor Jeugd en Gezin in Groningen-Zuid

GRONINGEN - Wethouder Elly Pastoor van Groningen opent vrijdag het Centrum voor Jeugd en Gezin in Groningen-Zuid.
Alle stadsdelen van Groningen hebben nu zo'n centrum. In een Centrum voor Jeugd en Gezin werken onder meer de GGD, Bureau Jeugdzorg en Kraamzorg Het Groene Kruis samen.
Ouders en andere opvoeders kunnen er terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Ook kunnen ze er andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen.