Fracties stellen gezamenlijk schriftelijke vragen

© Erik Hogeboom
GRONINGEN - Een unicum in de Groninger gemeenteraad: voor het eerst stellen alle fracties gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college van B&W.
Onderwerp: vertraging in de bezwaarschriftenprocedure over parkeervergunningen.

Bewoners van de Kop van Oost, wachten naar eigen zeggen al meer dan een half jaar op een advies van de bezwaarschrifftencommissie. Terwijl hen is toegezegd dat ze snel behandeld zouden worden.
Alle fracties in de gemeenteraad willen nu van het college weten wat de oorzaak is van de vertraging. Ook wijzen de partijen erop dat het niet nakomen van afspraken zorgt voor een ongewenste verwijdering tussen gemeente en burgers.