Provincies blijven strijden voor het Nedersaksisch

Hert Nedersaksisch taalgebied
Hert Nedersaksisch taalgebied
GRONINGEN - De provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland leggen zich er niet bij neer dat het Nedersaksisch geen officiële taal wordt.
De provincies willen al jarenlang dat het Nedersaksisch dezelfde status

krijgt als het Fries. Maar eerder deze week liet minister Spies van

Binnenlandse Zaken weten dat Nedersaksische dialecten niet in aanmerking

komen voor een hogere status. Dat zou te veel geld kosten.
De betrokken Nedersaksische overheden houden op 16 april een bijeenkomst
met Kamerleden, de Rijksuniversiteit Groningen en streektaalorganisaties. Het Nedersaksisch omvat onder meer het Gronings, Drents, Twents en Achterhoeks.