Magische grens doorbroken: provincie telt meer dan 600.000 inwoners

Winkelend publiek in de Herestraat in de stad Groningen
Winkelend publiek in de Herestraat in de stad Groningen © FPS/Jos Schuurman
Aan het einde van september telde de provincie voor het eerst meer dan 600.000 inwoners. Dat blijkt uit bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat heeft vooral te maken met een toename van het aantal mensen dat in Stad is komen wonen.
Of Groningen over een aantal maanden nog steeds boven de 600.000 zit, moet nog blijken, al ligt het wel voor de hand. Er is normaal gesproken sprake van een seizoenseffect, waarbij aan het begin van het schoolseizoen het aantal inwoners relatief sterk toeneemt, terwijl het verderop in het jaar langzaamaan daalt.
De afgelopen jaren was er wel sprake van een trendbreuk. Sinds september 2021 neemt de bevolking sterker toe, doordat het seizoenseffect minder sterk is geworden. De bevolking steeg daardoor aanmerkelijk harder dan daarvoor.
Lees verder onder de grafiek

Internationale studenten

De toename van de Groningse bevolking heeft met twee dingen te maken. De laatste jaren vertrokken er al met al meer mensen naar andere landsdelen dan dat ze daarvandaan naar hier kwamen. Tegelijk zijn er meer mensen vanuit het buitenland naar de provincie gekomen, dan dat inwoners emigreerden naar het buitenland. Dit heeft voornamelijk met internationale studenten te maken.
Uiteraard komen er maandelijks ook veel mensen via het asielzoekerscentrum in Ter Apel de provincie binnen. Daarvandaan vertrekt doorgaans een vergelijkbaar aantal naar andere landsdelen, waardoor zij per saldo weinig invloed hebben op de Groningse bevolkingsgroei.
Wat betreft de natuurlijke aanwas sterven er al langere tijd meer mensen dan dat er baby's geboren worden. Deze trend is al jaren licht negatief.