Provincie eist geld van Blauwestad-bouwbedrijven

GRONINGEN - Het provinciebestuur eist een schadevergoeding van de bouwbedrijven, die betrokken waren bij de ontwikkeling van Blauwestad.
De bedrijven BAM en Ballast Nedam besloten in 2007 uit de Ontwikkelingsmaatschappij Blauwestad te stappen, omdat ze de financiële risico's te groot vonden. Wel deden ze de belofte uiterlijk op 31 december 2011 tweehonderd kavels in Blauwestad af te nemen en ook te betalen, maar dat is niet gebeurd.
Gedeputeerde Staten dringen nu niet langer aan op afname en eisen in plaats daarvan een schadevergoeding, die kan oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro's. Het college heeft BAM en Ballast Nijdam verzocht in gesprek te gaan over de schadeclaim. De bouwbedrijven hebben twee weken de tijd gekregen om te reageren op dit verzoek. Doen ze dat niet, dan stapt de provincie naar de rechter.
Het Blauwestadproject ging in 2004 van start met de bedoeling om 1500 kavels te verkopen. Het was met name gericht op rijke westerlingen en moest leiden tot een economische impuls voor Oost-Groningen. Sinds 2005 zijn in totaal slechts 190 kavels verkocht, terwijl werd gerekend op de verkoop van 150 kavels per jaar.