Scheepswerven willen herinvoering fiscale regeling

GRONINGEN - Noordelijke scheepswerven pleiten voor herinvoering van een net afgeschafte fiscale regeling, waarbij reders die een schip bestellen, dat in een keer kunnen afschrijven.
Daardoor betalen ze later belasting en hebben ze meer geld in kas om in schepen te investeren. Deze regeling is dit jaar afgeschaft, maar brancheorgansatie Scheepsbouw Nederland heeft bij het rijk gevraagd hem opnieuw in te voeren.
Dat zou een forse slok op een borrel schelen voor de noordelijke scheepsbouwers, zegt directeur Johan Schouwenaar van Bodewes Shipyards in Hoogezand. Hij verwacht dat zijn werf nu vooral klanten in het buitenland moet zoeken.