PvdA wil alleen windmolenparken langs kust

OLDAMBT/VEENKOLONIËN - De PvdA wil geen grootschalige windmolenparken in het Oldambt, noch langs de N33, noch in de Veenkoloniën, maar wel langs de kust.
Dat standpunt heeft de PvdA dit weekend ingenomen tijdens de gewestelijke vergadering van de partij. De socialisten willen dat het opwekken van windenergie wordt geconcentreerd in de Eemshaven, bij Delfzijl en in de Waddenzee. De partij zegt geen provincie te willen zijn die volgestouwd is met windmolens.
De provincie Groningen heeft het Rijk eerder beloofd om 750 megawatt windenergie te leveren. De rijksoverheid heeft vervolgens het gebied langs de N33 aangewezen om windmolens te plaatsen.