Friesland Bank samen met Rabobank

LEEUWARDEN - Friesland Bank en Rabobank hebben overeenstemming bereiktover een coöperatieve fusie. Dat hebben de twee banken maandag bekendgemaakt.
Daarbij zal Friesland Bank, met een vestiging aan de Paterswoldseweg in Groningen, een volle dochter van Rabo worden. Een zelfstandig voortbestaan van Friesland Bank is 'niet langer verantwoord tegenover haar klanten en medewerkers' wegens de negatieve effecten van de economische crisis. Daardoor zijn de resultaten van de bank uit Leeuwarden onder druk komen te staan en is de versterking van het eigen vermogen 'een onzekere factor' geworden.

Overgangsperiode

'Het samengaan van de klanten, medewerkers, vestigingen en activiteiten
van Friesland Bank met het netwerk van lokale Rabobanken in Nederland zal
gedurende een overgangsperiode plaatsvinden', aldus de bankbedrijven.

Werkgelegenheid gegarandeerd

De geleidelijke integratie zal naar verwachting ongeveer twee jaar in
beslag nemen. De werkgelegenheid van de duizend medewerkers van Friesland Bank is in deze periode gegarandeerd. 'De toezichthouders DNB en NMA hebben, gegeven de actuele omstandigheden, toestemming verleend voor het per direct samengaan van Friesland Bank met Rabobank', aldus de verklaring.

Personeel Friesland Bank onthutst

Het personeel van de Friesland Bank heeft volgens FNV Bondgenoten onthutst gereageerd op de overname. De vakbond zit woensdag om de tafel met de directie om te praten over de gevolgen voor de werknemers van de Friesland Bank. In Groningen zit een vestiging van deze bank aan de Paterswoldseweg. Vakbondsbestuurder Annelies Ossel vraagt zich af hoe reëel het is dat de directie zegt dat de werkgelegenheid wordt gegarandeerd gedurende de integratie met de Rabobank.