Provincie buigt zich opnieuw over kolencentrale

GRONINGEN - De provincie Groningen buigt zich de komende maanden opnieuw over de Natuurbeschermingswetvergunning voor de kolencentrale van RWE/Essent in de Eemshaven.
De provincie neemt drie maanden de tijd om de kwestie te bekijken. Uiterlijk op 23 juni wordt duidelijk of RWE een nieuwe vergunning krijgt.
In augustus 2011 werd de vorige natuurvergunning door de Raad van State vernietigd. De provincie en RWE hadden onvoldoende duidelijk gemaakt wat de
gevolgen zijn van de kolencentrale voor de kwetsbare Waddenzee, zo oordeelde de Raad van State.
Twee weken geleden heeft RWE een nieuwe aanvraag ingediend met aanvullende natuurmaatregelen. 'Aan de effecten op de natuur worden strenge eisen gesteld en daar toetsen we strak op', aldus de provincie Groningen.