Begroting regiotram verruimd

GRONINGEN - De twee consortia die nog in de race zijn voor de aanleg van de tram kunnen een iets ruimere begroting indienen.
De stad Groningen heeft het bedrag waarvoor bedrijven maximaal mogen inschrijven met 20 miljoen euro verhoogd naar ruim 450 miljoen euro. Van dat bedrag wordt 307 miljoen betaald door de gemeente, de provincie en het rijk. De rest van het geld moet komen uit de verkoop van kaartjes.
Tot nu toe werd gerekend op zo'n 120 miljoen euro, maar omdat er meer reizigers verwacht worden stelt de gemeente dat bedrag naar boven bij. In september wordt bekend wie de tram gaat aanleggen. Het bedrijf dat de aanbesteding wint mag de twee aan te leggen tramlijnen 22,5 jaar exploiteren.
Overigens is de aanleg van de tram nog allerminst zeker. De stad Groningen kampt met een fors financieel tekort van zo'n 150 miljoen euro. De komende maanden moet duidelijk worden hoe dat gat moet worden gedicht. Wethouder Dekker zegt daarover dat het college haar uiterste best doet om de begroting rond te krijgen inclusief de aanleg van de tram.