Minder Stadjers dienden bezwaarschrift WOZ in

GRONINGEN - Bijna 1600 Stadjers hebben bezwaarschriften ingediend tegen de vaststelling van de WOZ- waarde van hun huis. Ze vinden dat die te hoog is.
Vorig jaar waren dat er nog 1900. Omdat de WOZ-waarde als basis wordt gebruikt voor allerlei belastingen en heffingen, is het voordelig om die zo laag mogelijk te krijgen. Volgens woordvoerder Johan Dijkema van de gemeente Groningen is het veel lagere aantal bezwaren het gevolg van de crisis op de woningmarkt.
Bij de bezwaren tegen de WOZ waarde laten steeds meer mensen zich helpen door specialisten. Meestal zijn dat makelaars. De ongekroonde koning daarin is de bekende Hoogkerker makelaar John Schokker. Hij heeft ruim 400 bezwaarmakers in zijn portefeuille.
Bezwaar maken tegen de WOZ- beschikking kan niet meer. De daarvoor vastgestelde termijn van zes weken is inmiddels verstreken.