Voorbereidingen 'Ulrum 1834' in volle gang

GRONINGEN - Een groep van twaalf dames in Ulrum is druk bezig met het vervaardigen van soldatenkleding voor het evenement 'Ulrum 1834'. Om de twee jaar speelt Ulrum de historische afscheiding na.
Hendrik de Cock was daar in 1834 dominee en verzette zicht tegen de hervormde

kerk. Hij was degene die de gereformeerde kerk in het leven riep. De dames maken de kostuums voor de vijand, de troepen naar Ulrum werden gestuurd om de orde te handhaven. Want de rijksoverheid vond het maar niks, al die kerkelijke onrust.
'Ulrum 1834' wordt dit jaar gehouden op 7 juli, te Ulrum.