RUG in opiniestuk: We kunnen het ons niet veroorloven om studies Nederlandstalig te maken

Studenten in een collegezaal voor de coronacrisis
Studenten in een collegezaal voor de coronacrisis © ANP
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) roept de overheid op om het aantal internationale studenten niet te veel te beperken.
In een opiniestuk in de Volkskrant schrijft de RUG samen met vier technische universiteiten dat Nederland niet zonder studenten uit het buitenland kan. Zeker in de technieksector zou het tekort aan personeel te groot zijn om met alleen Nederlandse studenten op te kunnen lossen.
'We hebben alle technische talenten nodig, zowel uit Nederland als van daarbuiten, en van mbo tot hbo en wo.'
Nederland kan het zich niet veroorloven om technische bacheloropleidingen weer volledig of grotendeels Nederlandstalig te maken
Rectoren van vijf universiteiten in de Volkskrant

Onmisbaar

De rectoren van de vijf universiteiten wijzen erop dat te weinig Nederlandse jongeren kiezen voor een technische opleiding. Dat moet anders, door al op de basis- en middelbare school meer aandacht aan technische vakken te geven. Maar dit soort maatregelen zijn niet genoeg om in de behoefte aan technisch personeel te voorzien, voorspellen ze. Daarom blijft het opleiden van internationale studenten nodig.
'Deze internationale talenten zijn onmisbaar en Nederland kan het zich dus niet veroorloven om technische bacheloropleidingen weer volledig of grotendeels Nederlandstalig te maken, zoals bepleit door sommige politieke partijen.' Onder anderen Pieter Omtzigt van NSC bepleit Nederlands als voertaal op de universiteit.
'Wij merken dat alleen al de discussie over het beperken van het Engels in het wetenschappelijk onderwijs leidt tot twijfel bij internationaal talent om naar Nederland te komen, en dat internationale studenten en wetenschappers in Nederland zich afvragen of ze niet beter elders een baan kunnen gaan zoeken. Zo doen we in korte tijd onze goede reputatie als aantrekkelijke plek voor internationaal talent teniet, waarna we decennia nodig hebben om dat weer op te bouwen. Dat kan Nederland zich niet veroorloven.'

Wetsvoorstel voor meer balans

Afgelopen zomer presenteerde minister Dijkgraaf zijn wetsvoorstel met allerlei maatregelen om internationalisering in het hoger onderwijs 'in balans' te brengen. Straks moet een opleiding die een andere taal als voertaal wil hebben, daar toestemming voor vragen. De minister kan daarvoor bijvoorbeeld kijken naar eventuele personeelstekorten in de sector waarvoor de studie opleidt en of de regio waar de universiteit staat, het aantal internationale studenten aan kan. Ook wil de minister een beperking mogelijk maken voor alleen het internationale deel van een studie als er meer studenten zijn dan er plek is. Op die manier worden Nederlandse studenten niet de dupe van de beperkte onderwijscapaciteit. Alle studenten moeten zich in het Nederlands kunnen uitdrukken en universiteiten moeten daarvoor zorgen.
De minister komt met zijn wetsvoorstel, omdat het aantal buitenlandse studenten de afgelopen jaren snel toenam. Inmiddels komt veertig procent van de nieuwe studenten van buiten Nederland, in 2015 was dat nog 28%. Volgens de minister zet dat 'de onderwijskwaliteit onder druk, met overvolle collegezalen en hoge werkdruk voor docenten tot gevolg. Bovendien dreigt de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten in het gedrang te komen bij bepaalde Engelstalige opleidingen. En vooral in grote steden is het voor studenten steeds lastiger om een kamer te vinden.'

Minder internationaal geworven

Overigens is de instroom van buitenlandse studenten in dit nieuwe studiejaar niet verder toegenomen. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de hogescholen en universiteiten. Volgens koepelorganisatie Universiteiten van Nederland is een mogelijke verklaring dat universiteiten minder internationaal zijn gaan werven. Ook zou het informeren over het tekort aan studentenwoningen effect hebben.
Het opiniestuk in de Volkskrant is geschreven door:
Tim van de Hagen, rector magnificus en voorzitter Technische Universiteit Delft
Robert-Jan Smits, voorzitter Eindhoven University of Technology
Vinod Subramaniam, voorzitter University of Twente
Sjoukje Heimovaara, voorzitter Wageningen University & Research
Jacquelien Scherpen, rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen.