Tegenwind Veenkoloniën naar Den Haag

© Jos Schuurman / FPS
GRONINGEN - De actiegroep Tegenwind Veenkoloniën, die strijd voert tegen de komst van windmolens in dat gebied, gaat actievoeren in Den Haag.
De actiegroep wil op 15 mei een petitie overhandigen aan Tweede Kamerleden die in de Kamercommissie Energie zitten. Deze commissie heeft veel invloed op het beleid rondom windenergie in Nederland. Met de petitie wil de actiegroep de aandacht vestigen op de bedreiging die windturbines volgens Tegenwind vormen voor de leefbaarheid van de omgeving.
Tegenwind Veenkoloniën roept medestanders op om ook naar Den Haag te komen om te protesteren. Tegenwind Veenkoloniën is een samenwerking van meerdere actiegroepen die tegen de komst van de windturbines zijn.