Milieugroep: FrieslandCampina en Nedmag moeten dicht vanwege lozingen

Nedmag in Veendam
Nedmag in Veendam © Jan Been/RTV Noord
Milieuorganisatie MOB vindt dat FrieslandCampina in Bedum en Nedmag in Veendam gesloten moeten worden, omdat de bedrijven schadelijke stoffen lozen op de Waddenzee. De organisatie heeft naar alle betrokken instanties in Groningen een officieel verzoek gestuurd om in te grijpen.
MOB vindt dat Rijkswaterstaat en de betrokken waterschappen 'wegkijken, compleet falen met betrekking tot vergunningverlening en handhaving en zich achter elkaar verschuilen'. Het gaat daarbij vooral om lozingen van afvalwater door de bedrijven. Via pijpleidingen komt dat uit in de Waddenzee.
Zuivelfabriek FrieslandCampina en Nedmag, dat magnesiumzout wint, hebben daar een vergunning voor, maar die zijn volgens MOB 'ernstig verouderd'.

Afvallozingen

De verzoeken tot handhaving zijn gericht aan Rijkswaterstaat, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en de provincie Groningen. Zij moeten op zijn minst alle lozingen door de bedrijven stoppen, vindt MOB. Het gaat dan bij FrieslandCampina vooral om stikstof en fosfor.
Bij Nedmag gaat het om metalen als kwik, cadmium en lood. De lozingen zijn ook onderwerp van gesprek binnen de waterschappen en in de provinciale politiek. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (Milieu) zegde vorige week nog nader onderzoek toe. Als het nodig blijkt, worden vergunningen aangepast, maakte hij duidelijk.

Strengere eisen

FrieslandCampina benadrukt in een reactie dat het voldoet aan 'alle geldende lozingsnormen' die in de vergunning staan. Tegelijkertijd zegt het bedrijf te beseffen dat de nieuwe EU-eisen 'op sommige punten strenger zijn dan de huidige'.
Over herziening van de vergunning is het bedrijf met de instanties in gesprek. 'Ook wij vinden een goede waterkwaliteit in de Waddenzee uiteraard erg belangrijk en daarom blijven we werken aan verdere verbetering van onze waterzuivering', laat FrieslandCampina verder weten.
Rijkswaterstaat gaat met MOB in gesprek en wil vanwege de complexiteit van de kwestie niet direct inhoudelijk reageren.