'Parkeeroplossing raakt kant noch wal'

DELFZIJL - Het gemeentebestuur van Delfzijl doet opnieuw een poging om ambtenaren te bewegen hun auto niet op het plein voor het gemeentehuis te parkeren.
Eerdere pogingen om het Johan van den Kornputplein vrij te maken voor het winkelend publiek mislukten. De gemeente heeft op het plein borden geplaatst in de hoop dat de ambtenaren, maar ook personeel van winkels in het centrum, hun auto niet meer op het plein parkeren.
Volgens fractievoorzitter Jan Menninga van Fractie 2014 is de actie gedoemd te mislukken. Het is volgens hem ondoenlijk om uit te vinden of de eigenaar van een 'foutief' geparkeerde auto een ambtenaar is. Daarnaast vreest Menninga dat ambtenaren gaan parkeren in de naastgelegen woonwijk.