Winsumer boer bedenkt revolutionaire manier van bemesten

WINSUM - Boer Klaas Wolters in Winsum heeft een revolutionaire manier van bemesten bedacht, waarmee bijna de helft minder ammoniak vrijkomt dan met de gangbare methodes.
Boeren zijn sinds het begin van de jaren '90 verplicht om hun mest in het land te injecteren. Volgens Wolters kleven daar grote nadelen aan. Hij gebruikt daarom een mesttank met twee openingen. Uit het ene gat komt mest en uit het andere water. De ammoniak bindt aan het water, wordt omgezet in ammonium en hecht aan de bodem. Daar dient het als goed plantenvoedsel. Bovendien wordt de grond minder beschadigd dan bij injecteren.
Uit een eerste onderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen blijkt dat het systeem alle verwachtingen overtreft.