Commandobunker uit Koude Oorlog binnenkort gesloopt

GRONINGEN - De sloop van de kantoortorens aan de Kempkensberg in de stad Groningen betekent ook het einde van een goed bewaard geheim uit de periode van de Koude Oorlog. In de kelder van het oude gebouw van de Belastingdienst zit namelijk een commandobunker.
De bunker, die is gebouwd in de jaren zeventig van de vorige eeuw, heeft een oppervlakte van vijfhonderd vierkante meter en de muren zijn bijna een meter dik. In de bunker zat een drinkwatervoorziening en met een noodstroominstallatie kon stroom worden opgewekt. De bunker was bedoeld als schuilplaats voor onder anderen de burgemeester van Groningen en de staf van de provincie.