D66 vraagt opheldering Rehwinkel

De D66 fractie in de Groninger gemeenteraad wil opheldering van het college over een publicatie in het Dagblad waaruit blijkt dat burgemeester Rehwinkel een stapje terugdoet als dagelijks voorzitter van de veiligheidsregio Groningen.
De fractie vindt het vreemd dat ze een dergelijk besluit via de media moet vernemen. De democraten willen duidelijkheid hebben hoe de politieke verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid is gegarandeerd.