ZINN en Patrimonium gaan nauwer samenwerken

De intentieverklaring is getekend
De intentieverklaring is getekend
GRONINGEN - Thuiszorgorganisatie ZINN en woningstichting Patrimonium in Groningen gaan intensiever samenwerken op het gebied van zorg en huisvesting voor ouderen.
Volgens beide partijen is de samenwerking nodig om ook in de toekomst flexibel in te kunnen spelen op de vraag naar passende zorg, huisvesting en voorzieningen voor ouderen.
ZINN en Patrimonium hebben een intentieverklaring getekend en gaan de plannen nu verder uitwerken.