'Miljoenen voor sociale werkplaatsen Oost-Groningen'

OOST GRONINGEN - Het CDA in de Tweede Kamer vindt dat gemeenten in Oost-Groningen eenmalig miljoenen euro's van het rijk moeten krijgen als ze in de problemen komen door de bezuinigingen op de sociale werkvoorzieningschappen.
Oost -Groningen wordt hard getroffen door de bezuinigingen omdat er gemiddeld vier keer zoveel mensen in wsw-verband werken dan het landelijk gemiddelde. Een motie van het CDA erkent dat Oost-Groningen en ook Zuid-Limburg bijzondere gevallen zijn en dat er een eenmalige compensatie voor getroffen gemeenten moet komen.
Volgens wethouder Jan-Willem van de Kolk van de gemeente Stadskanaal is een eenmalige compensatie niet genoeg. Hij ziet liever een structurele bijdrage om mensen aan een baan te kunnen blijven helpen.
De wethouder heeft zich de afgelopen periode achter de schermen ingezet om de problemen onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen.
Op dinsdag 24 april stemt de Kamer over de motie. De verwachting van wethouder Van de Kolk is dat een meerderheid voor de motie stemt.