'Mislukken Catshuisoverleg slecht voor Noordelijke economie'

GRONINGEN - Het mislukken van het Catshuisoverleg heeft grote gevolgen voor het Noorden. Dat zegt directeur Lambert Zwiers van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord.
Zwiers heeft geen goed woord over voor het stuklopen van de onderhandelingen

tussen VVD, CDA en PVV over de extra bezuinigingen. 'Het is slecht voor het Noorden, Nederland en voor Europa. Er zijn alleen maar verliezers', aldus Zwiers.
Hij wijst met name op de gevolgen van de aanhoudende onzekerheid voor de woningbouw, een belangrijke pijler van de economie. Uitstel van hervormingen van de woningmarkt is een belangrijke oorzaak van het voortkwakkelen van de economie, zegt de voorman van Noordelijke werkgeversorganisatie.
Bovendien, zegt Zwiers, wordt de positie van Noord-Nederland in 'Brussel' er ook niet beter op. En dat is een slechte zaak, te meer omdat 'Den Haag' is afgestapt van regionaal steunbeleid.
Pas als er een nieuw kabinet is, wordt duidelijk welke wetten overeind blijven, en welke plannen worden teruggedraaid. In de tussentijd heeft het voor de gemeenten geen zin om daarop vooruit te lopen, en dat is verre van aangenaam, zegt voorzitter Rika Pot van de Vereniging van Groningse Gemeenten.