Laatste wilde kievietsbloemen met uitsterven bedreigd

HAREN - In de polder Oosterland bij Haren staan 15 wilde kievietsbloemen. Volgens Natuurmonumenten zijn dit de laatste wilde witte kievietsbloemen van ons land.
Er wordt gevreesd voor het voortbestaan van de kievietsbloemen; de groeiplaats van deze zeldzame plant heeft te kampen met verdroging.
De kievietsbloem heeft het nodig om af en toe overstroomd te worden, maar het waterpeil in het natuurgebied is daarvoor te laag. Het aantal bloemen op het stukje grond loopt in rap tempo terug. In 2011 stonden er nog ongeveer 30 exemplaren, nu zijn dat nog 15.
De kievietsbloem, een bolgewas, bloeit in het vroege voorjaar met grote witte klokvormige bloemen. Op andere plaatsen in Nederland heeft de wilde kievitsbloem vooral bruinrode bloemen.
Natuurmonumenten voert al jaren overleg met provincie, waterschap en boeren over de groeiplek van de bloem. Het waterschap heeft inmiddels het beheer aangepast. De polder Oosterland is aangewezen als natuurgebied en de polder is ingericht als noodwaterbergingsgebied. Het hogere waterpeil voor de natuur is echter nog steeds niet ingesteld.