'Geeft een koe ook chocolademelk?'

GRONINGEN - Hoe wordt vlees gemaakt? En geven rode koeien ook chocolademelk? Veel kinderen weten tegenwoordig niet meer waar hun voedsel vandaan komt.
Het lesprogramma 'De Boer Op' is bedoeld om die onwetenheid weg te nemen. Schoolkinderen leren van alles over het boerenleven. Niet alleen in de schoolbanken, maar vooral met een schoolklasbezoek aan boerderij.
Op die manier snijdt het mes aan twee kanten: de kinderen leren waar de melk vandaan komt en de boer heeft daarmee een leuke bijverdienste. En die extra inkomsten zijn hard nodig: steeds meer boerenbedrijven kunnen zonder nevenactiviteiten niet blijven voortbestaan. Deze nieuwe inkomstenbron varieert van een caravanstalling in een lege stal tot aan een kinderdagopvang bij de boerderij.
Melkveehouder Annely Langereis uit Ten Boer zet wekelijks de staldeuren open voor basisscholen uit de provincie.