Provincie loopt voorop bij gemeentelijke herindeling

GRONINGEN - De provincie Groningen blijft voorop lopen bij de planvorming voor gemeentelijke herindeling.
Een motie van de SP, het CDA en de Partij voor de Dieren, om bij het opstellen van de plannen gezamenlijk op te trekken met de Groninger gemeenten, haalde het niet. Volgens een meerderheid van de Staten is de motie overbodig omdat al intenstief wordt samengewerkt met de Vereniging van Groninger Gemeenten.
De provinciale visie wordt nog voor de zomer gepresenteerd.