Provincie akkoord met bezuinigingen busvervoer

GRONINGEN - Provinciale Staten van Groningen gaan akkoord met de aangekondigde bezuinigen op het busvervoer. Die zijn nodig om de grote tekorten bij het OV-bureau Groningen Drenthe op te lossen.
Afgesproken is dat een aantal slecht lopende lijndiensten wordt vervangen door belbussen. Ook zal de zomerdienstregeling twee weken langer duren dan voorgaande jaren.
De SP probeerde tijdens het debat de plannen nog tegen te houden. Volgens de partij moet eerst onderzocht worden hoeveel reizigers geraakt worden door de bezuinigingen. De PVV sloot zich hier bij aan.
Volgende maand wordt opnieuw over het openbaar vervoer gepraat. Voor de dienstregeling van 2013 moet nog een bezuiniging worden doorgevoerd van 4 tot 6 miljoen euro.