IMG wil 'berg' van bezwaren sneller afhandelen met eenmalig aanbod

Een schadeopname in Niebert
Een schadeopname in Niebert © Kees van de Veen/Hollandse Hoogte/ANP
Het is een veelgehoorde klacht in het aardbevingsgebied: de ene scheur wordt wel beoordeeld als bevingsschade, de andere niet. Wie het daar niet mee eens is, kan bezwaar maken. Het aantal bezwaren dat nog op de plank ligt, is inmiddels opgelopen tot circa drieduizend.
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wil iets doen aan deze 'berg' van bezwaren. Daarom krijgen alle bezwaarmakers de komende maanden een aanbod.

Vrijwel alle schade vergoed

Het aanbod houdt in dat nagenoeg alle schade wordt vergoed, dus ook schade waarvan eerder werd gezegd dat het niet door aardbevingen komt. Daarbovenop krijgen bezwaarmakers vijfduizend euro voor alle ongemak en het lange wachten. Ook eventuele proceskosten worden vergoed.
Het gaat om bezwaren over fysieke schade. Schade die niet door aardbevingen kan worden veroorzaakt, zoals houtrot, wordt niet vergoed. Het geldt voor gedupeerden die tot en met 6 oktober bezwaar maakten.

Snellere afhandeling

Volgens het IMG gaat het om een eenmalig en tijdelijk aanbod. Als er een akkoord is, krijgen gedupeerden het geld binnen twee weken op hun rekening. Daarmee kan de zaak snel worden afgehandeld. Het schadeloket hoopt hiermee een groot deel van de berg te kunnen slinken.
'We zien dat bezwaarmakers gemiddeld één tot twee jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat is erg lang. Met het rapport van de parlementaire enquêtecommissie in het achterhoofd wilden we iets extra's doen voor deze groep. Daar is deze regeling uit gekomen', laat het IMG weten.
Bezwaarmakers die niet ingaan op het aanbod, kunnen hun bezwaar laten afhandelen volgens de huidige regeling. Ook kunnen ze wachten op de nieuwe, ruimere schaderegeling. Het IMG waarschuwt dat de afhandeling dan wel langer gaat duren.
Het kantoor van het IMG in Groningen
Het kantoor van het IMG in Groningen © Martin Drent/RTV Noord

Belletje of gesprek

'Omdat het allemaal best ingewikkeld is, leggen we de komende maanden persoonlijk contact met de bezwaarmakers om hierover met ze te praten. Dat kan telefonisch, maar we kunnen ook bij hen langskomen als ze dat willen. Zo kunnen we bewoners helpen bij het maken van hun keuze', zegt het IMG.
De eerste bezwaarmakers krijgen deze week een brief over het eenmalige aanbod. Het IMG begint met een kleine groep en breidt dat de komende weken steeds verder uit. Het schadeloket verwacht eind januari alle drieduizend bezwaarmakers te hebben gesproken.
Sommige gedupeerden hebben bezwaar gemaakt via een bureau, bijvoorbeeld via een rechtsbijstandverzekering. Bij deze bezwaarmakers legt het IMG contact met deze tussenpersonen.
Met de regeling hoopt het IMG bezwaarmakers sneller duidelijkheid te kunnen geven. Hoeveel gedupeerden gebruik gaan maken van het aanbod, durft het loket niet te voorspellen.

Nieuwe schaderegeling

Halverwege december krijgen ook gedupeerden die geen bezwaar hebben gemaakt duidelijkheid over hun schadeafhandeling. Het gaat om bewoners die hun schademelding op pauze hebben gezet, in afwachting van de ruimere regeling.
Met de nieuwe kabinetsmaatregelen wil het IMG af van de discussie over welke scheur wel en welke scheur niet wordt vergoed. Gedupeerden kunnen daarom straks kiezen voor daadwerkelijk herstel van alle schade tot zestigduizend euro. Er wordt dan niet gekeken naar de oorzaak. Een aannemer komt langs om de schade te herstellen.
Herstel van aardbevingsschade aan een woning in Hoogezand
Herstel van aardbevingsschade aan een woning in Hoogezand © Kees van de Veen/ANP
Ook kunnen gedupeerden kiezen voor een eenmalige vergoeding van 10.000 euro. Als de schade naar verwachting hoger is, kunnen gedupeerden een deskundige langs laten komen om de schade op te nemen. Het bedrag wordt vervolgens uitgekeerd op de rekening. Daarbij wordt nog wel gekeken naar de oorzaak van de schade.
Later in 2024 worden alle nieuwe schademeldingen op deze manier afgehandeld. Schademelders kunnen kiezen uit daadwerkelijk herstel van alle schade tot 60.000 euro, een eenmalige vergoeding van 10.000 euro of een schadeopname waarbij nog wel wordt gekeken naar de oorzaak van de schade.
Verslaggever Martin Drent legt de situatie uit bij Noord Vandaag op TV Noord:
'Deze regeling van het IMG komt vanuit de ereschuld'