Waterpolitie krijgt hulp van gemeenteambtenaren

© Th.G. Hartsema
GRONINGEN - Ambtenaren van de gemeente Groningen en de provincie gaan dit vaarseizoen de politie helpen bij overlast door waterrecreanten.
Tijdens evenementen en in de weekenden gaan de ambtenaren ook het water op om de waterpolitie bij te staan bij snelheidsovertredingen en andere overlast. De doorgaande waterverbindingen in Groningen maken deel uit van de staande-mastroute, waardoor relatief grote zeilschepen door de stad kunnen varen.
Die mogen niet harder dan zes kilometer per uur, anders veroorzaken ze teveel deining en golfslag. Dat geeft overlast voor woonbootbewoners en het kan schade aan oevers en kaden veroorzaken. De komende maanden worden snelle boten preventief gecontroleerd en krijgen de vaarrecreanten voorlichting over de regels op het water.